ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : ดาววาสนา

"ดาววาสนา" เป็นศาสตร์ที่อาศัยการคำนวณต่อเนื่องจากหลักเลขศาสตร์ ประกอบกับดาวคู่มิตร คู่ศัตรูในการทำนายบุคลิกลักษณะนิสัย


หลังจากที่ได้ค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์แล้ว ให้นำมาหารด้วย ๘ ได้เศษเท่าใด ให้นำมาทำนาย หากหารได้ ๐ ได้ถือว่าเป็นเศษ ๘ ครับ


ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์ ได้ค่ากำลังดาว ๓๖
นำ ๓๖ หารด้วย ๘ ได้เศษ


สามารถทำนายได้ว่า

"เจ้าชะตาเป็นคนช่างพูดช่างเจรจา หากพูดน้อยจะมีหลักการเหตุผล เข้ากับคนอื่นได้ง่าย คล่องแคล่ว เหมาะกับการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ระมัดระวังเรื่องการเชื่อคนง่าย"


จากนั้นให้พิจารณาถึงดาวคู่มิตร คู่ศัตรู ซึ่งโบราณาจารย์ท่านได้แบ่งดาวออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ


ดาวศุภเคราะห์ (เทพ) ได้แก่ ดาวจันทร์ (๒) ดาวพุธ (๔) ดาวพฤหัสบดี (๕) และดาวศุกร์ (๖)
ดาวบาปเคราะห์ (มาร) ได้แก่ ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวอังคาร (๓) ดาวเสาร์ (๗) และดาวราหู (๘)


สำหรับดาวคู่มิตร ได้แก่

ดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวพฤหัสบดี (๕)
ดาวจันทร์ (๒) กับ ดาวพุธ (๔)
ดาวศุกร์ (๖) กับ ดาวอังคาร (๓)
ดาวเสาร์ (๗) กับ ดาวราหู (๘)

ดาวคู่ศัตรู ได้แก่

ดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวอังคาร (๓)
ดาวพุธ (๔) กับ ดาวราหู (๘)
ดาวศุกร์ (๖) กับ ดาวเสาร์ (๗)
ดาวจันทร์ (๒) กับ ดาวพฤหัสบดี (๕)

นอกจากนั้นในแต่ละดวงดาวยังมีธาตุของตนเองอยู่ ได้แก่

ดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวเสาร์ (๗) ธาตุไฟ
ดาวพฤหัสบดี (๕) กับ ดาวจันทร์ (๒) ธาตุดิน
ดาวอังคาร (๓) กับ ดาวราหู (๘) ธาตุลม
ดาวศุกร์ (๖) กับ ดาวพุธ (๔) ธาตุน้ำ

จึงสามารถจัดเป็นคู่มิตรธาตุ ได้แก่

ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวเสาร์ (๗) กับ ดาวอังคาร (๓) ดาวราหู (๘)
ดาวพฤหัสบดี (๕) ดาวจันทร์ (๒) กับ ดาวศุกร์ (๖) ดาวพุธ (๔)

และคู่ศัตรูธาตุ ได้แก่

ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวเสาร์ (๗) กับ ดาวศุกร์ (๖) ดาวพุธ (๔)
ดาวพฤหัสบดี (๕) ดาวจันทร์ (๒) กับ ดาวอังคาร (๓) ดาวราหู (๘)

จะเห็นได้ว่าเมื่อนำตัวเลขจากค่ากำลังดาว และค่าดาววาสนาที่คำนวณได้จากวิเคราะห์ตามดาวคู่มิตร คู่ศัตรู แล้วก็จะทราบว่าชื่อนั้น ๆ มีคุณสมบัติ หรืออิทธิพลของดวงดาวภายในชื่อที่สนับสนุน หรือขัดแย้งกัน


ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์ ได้ค่ากำลังดาว ๓๖ และค่าดาววาสนาเท่ากับ


ประกอบด้วย ดาวอังคาร (๓) ดาวศุกร์ (๖) และดาวพุธ (๔)
มีดาวอังคาร (๓) และดาวศุกร์ (๖) เป็นดาวคู่มิตร
มีดาวศุกร์ (๖) และดาวพุธ (๔) เป็นดาวธาตุเดียวกัน
ถือว่าเป็นชื่อที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก


ดาววาสนาเป็นศาสตร์ขั้นสูงที่มีความละเอียดอีกระดับที่ต้องมีความเข้าใจเรื่องของดาวเคราะห์ และธาตุในดวงดาว แต่ก็ไม่ยากเกินทำความเข้าใจครับ สามารถใช้เสริมในการตั้งชื่อได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543