ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล

นอกจากในด้านโหราศาสตร์แล้ว "ชื่อ" มีความสำคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะชื่อมีความเกี่ยวพันกับชีวิตทุกคน และตลอดไปในชีวิตของเจ้าของชื่อนั้น ในส่วนความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคลนี้ ผมได้สรุปเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติการตั้งชื่อในไทย และการติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานราชการครับ

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
 • ประวัติการตั้งชื่อในไทย

  การตั้งชื่อของคนไทยมีวิวัฒนาการสอดคล้องกับการพัฒนาการของสังคมไทย สมัยที่สังคมเรียบง่าย ชื่อมักจะเป็นคำไทยสั้น ๆ ครั้นเมื่อสังคมเปิดกว้างและซับซ้อนขึ้น ชื่อก็ประกอบด้วยคำที่สละสลวยมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นการตั้งชื่อของคนไทยก็สะท้อนแนวคิดของแต่ละยุคสมัยอีกด้วยครับ อ่านต่อ
 • กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการตั้งชื่อ-นามสกุล

  ในทางกฎหมายนั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบุคคลไว้ ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อรอง ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 หากชื่อที่ตั้งไว้ตรงกับข้อห้าม ข้อบังคับใด ทางฝ่ายทะเบียนราษฎ์จะไม่ยอมรับแจ้งจดทะเบียนชื่อให้นะครับ อ่านต่อ
 • การติดต่อราชการเมื่อเด็กคลอด

  หลังจากที่คุณได้ตั้งชื่อที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยแล้ว ควรที่จะแจ้งเกิดภายใน 15 วัน โดยเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย หรือหากแจ้งเกิดเกินกว่านั้นควรจะทำอย่างไร อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ครับ อ่านต่อ
 • การติดต่อราชการเมื่อเปลี่ยนชื่อ

  หากชื่อที่ใช้อยู่ไม่เป็นมงคลต่อตนเอง กำลังดาวก่อให้เกิดโทษ และคุณได้ชื่อใหม่ที่เหมาะสมแล้ว การติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อเปลี่ยนชื่อไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ อ่านต่อ
 • หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน

  เป็นเรื่องยุ่งยากทีเดียวหากชื่อภาษาอังกฤษของคุณไม่ตรงกับพาสปอร์ต ลองอ่านหลักเกณฑ์การเขียนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษดูสิครับ เพื่อประโยชน์ในอนาคตของคุณ และลูกน้อย อ่านต่อ