ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : ตุ๊กตาไขนาม

"ตุ๊กตาไขนาม" เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในโหราศาสตร์ของชนชาติมอญ ได้มีการปรับใช้กับการตั้งชื่อของไทยมาแต่โบราณกาล หลักการตั้งชื่อตามหลักตุ๊กตาไขนามนั้นจะพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ และนำมาอักษรมาวางตำแหน่งบนตัวตุ๊กตาตามเกณฑ์ปีเกิด เพื่อทำนายลักษณะนิสัย และชะตาชีวิตทั่วไปครับ


ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับตำแหน่งบนตัวตุ๊กตาไขนามกันก่อนครับ

ตุ๊กตาไขนาม ภาพที่ 1
ความหมายตามตำแหน่งของตุ๊กตา
หัว หมายถึง จุดสูงสุด ยอดเยี่ยม ความสำเร็จ ความอุดมสมบูรย์ ความดีงาม คิดมาก กังวล หมกหมุ่น เครียด
แขน หมายถึง ความสุขสงบ ความดี ความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก เฉื่อยชา เกียจคร้าน
เอว หมายถึง ขยันขันแข็ง มานะพยายาม รวดเร็วไม่อยู่นิ่ง ความไม่สบาย หาเรื่อง วุ่นวาย การเดินทางใกล้ ขาดความสงบ
ขา หมายถึง กระตือรือร้น ไม่นิ่งดูดาย อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ การเดินทางไกล การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย สูญเสีย เดือดร้อน

ในการคำนวณปีเกิดเพื่อหาตำแหน่งดาวนั้น จะใช้ปีที่เป็นปีจุลศักราช (จ.ศ.) ของคุณ แล้วนำมาหารด้วย ๗ ได้เศษเท่าใด ให้นำมาวางไว้ที่ตำแหน่งขาขวาเป็นจุดเริ่มต้น หากหารได้ ๐ ได้ถือว่าเป็นเศษ ๗ ครับ


ตัวอย่าง

เจ้าชะตาเกิดเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. ๒๕๑๗ ตรงกับปีจ.ศ. ๑๓๓๖
นำ ๑๓๓๖ หารด้วย ๗ ได้เศษ
ให้นำ ๖ มาไว้ในตำแหน่งขาขวา ดังรูป

ตุ๊กตาไขนาม ภาพที่ 2
การหาปีจุลศักราช (จ.ศ.)
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จนถึงปัจจุบัน
    ถ้าเกิดเดือนมกราคม - ๑๕ เมษายน ให้นำปี พ.ศ. เกิดลบด้วย ๑๑๘๒
    ถ้าเกิด ๑๖ เมษายน - ธันวาคม ให้นำปี พ.ศ. เกิด ลบด้วย ๑๑๘๑
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้อนหลังลงไป ให้นำปี พ.ศ. เกิดลบด้วย ๑๑๘๑

จากที่ได้กล่าวในหลักภูมิทักษา ดาวอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง ๘ สามารถถอดออกเป็นตัวอักษรได้ดังนี้

ดาวพระเคราะห์ ตัวอักษร เลข
ดาวอาทิตย์ อ และสระทั้งหมด
ดาวจันทร์ ก ข ค ฆ ง
ดาวอังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ดาวพุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ดาวพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ดาวศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
ดาวเสาร์ ด ต ถ ท ธ น
ดาวราหูหรือพุธกลางคืน ย ร ล ว

สำหรับหลักตุ๊กตาไขนามนั้น ให้จัดดาวราหู (๘) อยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวพุธ (๔) เพราะถือว่าเป็นพุธทั้งคู่ครับ


ในการอ่านความหมายของตุ๊กตาไขนามนั้น จะเลือกใช้เฉพาะตัวอักษรที่อ่านออกเสียงเท่านั้น เช่น

ปัญญา ให้อ่านอักษร ป - ญ
นิชาภัทร ให้อ่านอักษร น - ช - ภ
ไหมทอง ให้อ่านอักษร ม - ท
ณัฐดนัย ให้อ่านอักษร ณ - ด - น

จากนั้นจึงนำตัวอักษรที่ได้เป็นตัวแทนของดาวพระเคราะห์ ไปวางลงในตำแหน่งต่าง ๆ ของตุ๊กตา แล้วอ่านคำทำนาย


ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์ มีเศษ ๖ จากการคำนวณปีเกิด


ปิยปราชญ์ อ่านค่าอักษรได้ ป - ย - ป


เป็นอักษรตัวแทนของ ดาวพฤหัสบดี (๕)
เป็นอักษรตัวแทนของ ดาวราหู (๘) หรือ (๔) ในหลักตุ๊กตาไขนาม
เป็นอักษรตัวแทนของ ดาวพฤหัสบดี (๕)


สามารถนำมาลงตำแหน่งบนตุ๊กตาได้ดังนี้

ตุ๊กตาไขนาม ภาพที่ 3

ตำแหน่งของชื่อ ปิยปราชญ์ จะทำนายจาก "หัว" ไปสู่ "แขน" และย้อนกลับมาสู่ "หัว" ดังลูกศรในรูป สามารถทำนายได้ว่า


"ชะตาชีวิตโดยทั่วไปของบุคคลที่มีชื่อในลักษณะนี้ มักเป็นผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปสบาย ๆ อุดมสมบูรณ์ คิดทำสิ่งใดเริ่มจากความไม่ลำบาก มีการเริ่มต้นและประสบความสำเร็จด้วยดี จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้มีความคิดความอ่าน รู้จักคิดพิจารณาไต่ตรอง เป็นผู้คิดก่อนทำ คิดก่อนพูดมีสติสัมปชัญญะ ไหวพริบปฏิภาณดี เมื่อยามเกิดปัญหาจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอ นับเป็นตำแหน่งที่ดีมาก"


คุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตุ๊กตาไขนามได้จากงานเขียน "ตุ๊กตาไขนาม" ของคุณธนัทอร กุลานุพงศ์ ครับ

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543