ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : อังคะวิชา-มหาภูติ

"อังคะวิชา - มหาภูติ" เป็นศาสตร์คล้ายกับศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีน แต่เป็นศาสตร์ที่ใช้ในแถบสุวรรณภูมิ โดยมีการประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ดวงชะตา รวมถึงการนำมาใช้ในการตั้งชื่อ โดยเป็นการคำนวณปีเกิด จากนั้นวางตำแหน่งคล้ายหลักตุ๊กตาไขนาม ใช้ในการพยากรณ์แนวทางชีวิต และลักษณะนิสัย


ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับความหมายต่าง ๆ ของอังคะวิชา - มหาภูติกันก่อนครับ


ความหมายต่าง ๆ ของอังคะวิชา-มหาภูติ
ภังคะ หมายถึง ทิฐิ ความมั่นใจในตนเอง
ปูติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเดินทาง ไม่หยุดนิ่ง
ขุมทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์ ความขยันขันแข็ง ความอดทน
มรณะ หมายถึง อนิจจัง ความไม่แน่นอน ปาฏิหารย์ สิ่งศักสิทธิ์
อธิบดี หมายถึง ความรอบรู้ ไหวพริบ การเจรจา ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ราชา หมายถึง ความสามารถ สติปัญญา ความโดดเด่น
มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ ความมีชื่อเสียง ความพิถีพิถัน
ตัวอย่าง

เจ้าชะตาเกิดเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. ๒๕๑๗
นำ ๕๑๗ หารด้วย ๗ ได้เศษ
ให้นำ ๖ มาไว้ในตำแหน่งภังคะ ดังตาราง

ภังคะ ปูติ ขุมทรัพย์ มรณะ อธิบดี ราชา ธงชัย

สำหรับหลักอังคะวิชา - มหาภูตินั้น ให้จัดดาวราหู (๘) อยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวพุธ (๔) เพราะถือว่าเป็นพุธทั้งคู่ครับ


ในการอ่านความหมายของอังคะวิชา - มหาภูตินั้น จะเลือกใช้เฉพาะตัวอักษรที่อ่านออกเสียงเท่านั้น เช่น

ปัญญา ให้อ่านอักษร ป - ญ
นิชาภัทร ให้อ่านอักษร น - ช - ภ
ไหมทอง ให้อ่านอักษร ม - ท
ณัฐดนัย ให้อ่านอักษร ณ - ด - น

จากนั้นจึงนำตัวอักษรที่ได้เป็นตัวแทนของดาวพระเคราะห์ ไปวางลงในตำแหน่งต่าง ๆ ของอังคะวิชา - มหาภูติแล้วอ่านคำทำนาย


ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์ มีเศษ ๖ จากการคำนวณปีเกิด


ปิยปราชญ์ อ่านค่าอักษรได้ ป - ย - ป


เป็นอักษรตัวแทนของ ดาวพฤหัสบดี (๕)
เป็นอักษรตัวแทนของ ดาวราหู (๘) หรือ (๔) ในหลักอังคะวิชา - มหาภูติ
เป็นอักษรตัวแทนของ ดาวพฤหัสบดี (๕)


ตำแหน่งของชื่อ ปิยปราชญ์ จะทำนายจาก "ธงชัย" ไปสู่ "ราชา" และเลื่อนไปสู่ "ธงชัย" สามารถทำนายได้ว่า


"เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ไหวพริบ พิ๔ีพิถันในการแต่งกาย รู้จักเข้าสังคม มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ รอบตัว "


อังคะวิชา - มหาภูติ เป็นศาสตร์ขั้นสูงที่มีความคล้ายกับหลักตุ๊กตามอญ และภูมิทักษาที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ไม่มีการห้ามใช้อักษรกาลกิณี ทั้งนี้การอ่านความหมายจะบ่งบอกบุคลิก นิสัย และแนวทางการดำเนินชีวิตไปตามตำแหน่ง ผสมกับลักษณะของดาวพระเคราะห์ที่เรียงต่อเนื่องกันไป

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543