ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ -Thaibabyname.com

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อมงคล : ผูกดวงลัคนา

การผูกดวงทางโหราศาสตร์ไทย หรือการ "ผูกดวงลัคนา" ถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ไทย และถือว่าการตั้งชื่อโดยอาศัยการวางดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นเคล็ดลับสุดยอดของการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งโบราณาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่า หากผูกดวงชะตาแล้วปรากฏดาวพระเคราะห์ที่เป็นกาลกิณีกุมลัคน์ หรือเล็งลัคนา ซึ่งจะให้โทษที่ร้ายแรงกับเจ้าชะตา ก็ให้ตั้งชื่อแก้เคล็ด โดยการให้ดาวกาลกิณีที่เกาะกุม หรือเล็งลัคนาให้กลับกลายเป็นดาวศรีเสีย เพื่อป้องกันความเลวร้ายของดาวกาลกิณีให้เบาบางลง หรือหมดสิ้นไป


จากที่กล่าวข้างต้น หากผูกดวงชะตาแล้วพบว่าเป็นดวงชะตาที่เสีย คือ มีดาวกาลกิณีเกาะกุมลัคนา คือ มีดาวกาลกิณีของวันเกิดอยู่ในราศีเดียวกันกับลัคนา หรือเล็งลัคนา คือ มีดาวกาลกิณีอยู่ในราศีตรงกันข้ามกับลัคนา อีกกรณีหนึ่ง ดาวกาลกิณีทับจันทร์กำเนิด คือ มีดาวกาลกิณีอยู่ในราศีเดียวกันกับดาวจันทร์ในดวงชะตา อย่างใดอย่างหนึ่ง โบราณาจารย์ท่านให้แก้ไขโดยการตั้งชื่อแก้เสียเพื่อให้ดาวร้ายได้ผ่อนลง โดยให้ใช้อักษรวรรคมูละของแต่ละวันเกิดนั้น ๆ มานำหน้าชื่อ ดวงชะตาที่ว่าร้ายมีโทษแรงก็จะบรรเทาลง ดวงชะตาที่เลวร้ายก็จะกลับกลายเป็นดี


ผมขอยกตัวอย่าง ดวงชะตาของ พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ เวลา ๗.๒๔ น. สามารถผูกดวงได้ดังนี้

ในดวงชะตาของท่านปรากฎดาวกาลกิณีของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ดาวเสาร์ (๗) เกาะกุมลัคนาอยู่ ซึ่งให้โทษร้ายแรงยิ่งนัก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (ผู้ให้กำเนิดการพยาบาล และการศึกษาพยาบาลของประเทศไทย) พระองค์ท่านทรงมีความรอบรู้ทางโหราศาสตร์ ได้ทรงพิจารณาดวงชะตาของ พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ผูกดวงขึ้นจึงได้ทรงพระราชทานนามให้ว่า "คึกฤกษ์" แก้เคล็ดดวงชะตาให้ดีขึ้น โดยการใช้อักษร "ค" ซึ่งเป็นอักษรมูละของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีมานำหน้าอักษรตัวอื่น ๆ ก็เพื่อจะแก้ไขให้ดาวเสาร์ที่มีโทษร้างแรงในดวงชะตาบรรเทาโทษลดลง แล้วให้กลับกลายเป็นศรี ดังจะเห็นได้จากดวงชะตาของ พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้เป็นปราชญ์ของแผ่นดินไทย

"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
ผู้ก่อตั้งและโหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543