ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com


  
ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก    ตั้งชื่อมงคลให้เพศชาย ตั้งชื่อมงคลให้เพศหญิง    
  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
  ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล
  ค้นหาชื่อดี ฟรี!
  วิเคราะห์ชื่อ-สกุล
  ขอรับบริการตั้งชื่อมงคล
  ขั้นตอนการขอรับบริการ
  ตัวอย่างบริการที่จะได้รับ
  วิธีการชำระเงินค่าครู
  แจ้งการชำระเงินค่าครู
  ตรวจสอบสถานะบริการ
  เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่

ขอรับบริการ ตั้งชื่อมงคล

เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่  คำถามที่พบบ่อย
จำกัดอายุของผู้ใช้บริการหรือไม่ ว่าต้องเป็นเฉพาะเด็กเท่านั้น
>> อ่านคำตอบ


  บอกต่อเว็บดีๆให้กัน
เว็บดี ๆ อย่างนี้ต้องบอกเพื่อน
จาก :
 
ถึง :
 
      เงื่อนไขการให้บริการ   
  หน้าหลัก > เงื่อนไขการให้บริการ


 เงื่อนไขการให้บริการ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thaibabyname.com เว็บไซต์สำหรับการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อตามหลักโหราศาสตร์โดยเฉพาะ Thaibabyname.com ขอเสนอบริการแก่คุณตามหัวข้อที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้เรียนให้คุณทราบล่วงหน้า คุณสามารถเรียกดูการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของเงื่อนไขการให้บริการได้ที่นี่ในรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อมีการใช้บริการของ Thaibabyname.com เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือกฎระเบียบในการให้บริการตามความเหมาะสม โดยเงื่อนไขต่าง ๆ นั้นได้ถูกรวบรวมตามเงื่อนไขในการให้บริการดังนี้


1. ลักษณะการให้บริการ
Thaibabyname.com ให้สิทธิ์แก่คุณในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งเครื่องมือติดต่อสื่อสาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 • ข้อมูลบริการทั่วไป (Information Services) เป็นบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ในการตั้งชื่อ ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล บริการข้อมูลสำหรับการตั้งชื่อการค้นหาชื่อ และการตรวจสอบชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตั้งชื่อ เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • ข้อมูลบริการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ (Naming Services) เป็นบริการรับตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อตามเงื่อนไขของคุณ ซึ่งมีการคิดค่าบริการตามประเภท และเงื่อนไขของการให้บริการ
โดยผ่านทางระบบเครือข่ายของ Thaibabyname.com (หรือการให้บริการของ Thaibabyname.com) ฉะนั้น หากไม่มีการแจ้งข่าวสารสำคัญใหม่ หรือการให้บริการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณควรทำความเข้าใจ และยอมรับว่าการบริการนี้ได้ถูกให้บริการตามที่การใช้บริการอินเตอร์เน็ท และ ทาง Thaibabyname.com จะไม่รับผิดชอบต่อการหมดเวลา, การลบข้อมูล, การส่งผิด หรือความล้มเหลวในการเก็บข้อมูล หรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ และเพื่อที่จะใช้บริการของ คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ World Wide Web ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรง หรือผ่านทางอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าสู่การใช้บริการอินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ ซึ่งคุณควรจะมีอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการเชื่อมต่อกับ World Wide Web รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ โมเด็ม และอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออื่น ๆ

2. หน้าที่การให้ข้อมูลในการสั่งซื้อบริการ
ในการสั่งซื้อบริการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ (Naming Services) คุณเห็นควรที่จะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของชื่อ และตัวคุณเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (รายละเอียดดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลการสั่งซื้อ และเงื่อนไขในการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ) หากคุณให้รายละเอียดใด ๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สมบูรณ์ หรือทาง Thaibabyname.com มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทาง Thaibabyname.com มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการสั่งซื้อของคุณที่มีต่อ Thaibabyname.com และปฏิเสธที่จะให้การบริการใด ๆ ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต

3. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
ข้อมูลในการสั่งซื้อบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ ของคุณ มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทาง Thaibabyname.com

4. ระยะเวลาของคำขอรับบริการ
เมื่อคุณผ่านขั้นตอนการสั่งซื้อบริการโดยสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อบริการ รหัสการสั่งซื้อ และวิธีการชำระเงินค่าบริการ ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของคุณ ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับ
รวมถึงการรับผิดชอบโดยตรง ต่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Thaibabyname.com ที่จะเกิดขึ้นตามมา

คุณจะต้องชำระค่าบริการภายใน 10 วันนับแต่วันที่ทาง Thaibabyname.com ได้ส่งข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อกลับไปยังคุณ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าคุณได้ยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ กระบวนการสั่งซื้อนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุด หากคุณต้องการยืนยันคำขอรับบริการเดิม คุณจะต้องติดต่อแผนกดูแลลูกค้าที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า)

5. การชำระค่าบริการ
คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 3 วิธีคือ
1. การชำระผ่านบัตรเครดิต
2. การชำระผ่าน ATM
3. การชำระผ่านธนาคาร
หลังจากชำระค่าบริการแล้ว คุณจะต้องแจ้งหมายเลข Slip ใบโอนเงิน หรือ Slip ATM หรือแสกน Slip ดังกล่าวส่งมาที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า) พร้อมแจ้งชื่อ, หมายเลขสั่งซื้อ, วันที่โอน และจำนวนเงินให้เราทราบเพื่อดำเนินการให้บริการ หรือแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ได้จัดเตียมไว้ โดยคุณยินดีที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินดังกล่าว ทาง Thaibabyname.com จะถือ Slip ใบโอนเงิน หรือ Slip ATM ดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันการชำระค่าครูของคุณ หากทาง Thaibabyname.com ยังมิได้รับหมายเลข หรือสำเนา Slip ดังกล่าว ถือว่าเรายังมิได้รับการชำระเงินค่าบริการจากคุณ

6. การจัดส่งการบริการ
ทาง Thaibabyname.com จะจัดส่ง Order ID และ Password ให้กับคุณผ่านทาง E-mail และ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ โดยคุณจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่ เพื่อเข้ารับชื่อที่ได้ตั้งให้ ทั้งนี้คุณจะได้รับข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันการชำระค่าครูจากเรา หรืออาจมากกว่ากำหนด หากกรณีมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

7. การสงวนสิทธิในการตั้งชื่อ
ทาง Thaibabyname.com ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งชื่อตามประเภทการให้บริการ หากปรากฏว่ามีชื่อ-นามสกุลที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ทั้งนี้ทาง Thaibabyname.com จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยให้สิทธิคุณในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตั้งชื่อได้ 1 ครั้ง หากเมื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้ว ยังไม่สามารถตั้งชื่อที่เหมาะสมกับ ทางเราขอสงวนสิทธิในการจัดส่งชื่อให้น้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้

8. การสิ้นสุดการให้บริการ
การสิ้นสุดการให้บริการสามารถเกิดได้ ดังนี้:
 • คุณไม่ได้ชำระค่าบริการภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการยืนยันการสั่งซื้อ
 • คุณได้แจ้งยกเลิกการสั่งซื้อบริการเป็นลายลักษณ์อักษร

9. ห้ามนำบริการไปทำการจำหน่ายต่อ
คุณต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ ประโยชน์ของบริการ หรือการเข้าสู่การบริการไปทำซ้ำ, เลียนแบบ ขายต่อ หรือกระทำการใด ๆ ที่มีจุดประสงค์ทางการค้า หากมีการกระทำดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

10. การแก้ไขดัดแปลงการให้บริการ
ทาง Thaibabyname.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง-แก้ไข หรือหยุดการให้บริการอย่างชั่วคราว หรือโดยถาวร (หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของการให้บริการ) โดยปราศจากการแจ้งให้คุณได้ทราบล่วงหน้า และทาง Thaibabyname.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือต่อกลุ่มบุคคลที่สามต่อการแก้ไข-ดัดแปลง การงด การหยุดให้บริการที่เกิดขึ้น

11. ความสัมพันธ์กับผู้โฆษณา
การติดต่อทางจดหมายของคุณ การชำระค่าสินค้าบริการ การจัดส่งสินค้า-บริการที่เกี่ยวข้อง การรับประกันใด ๆ หรือการดำเนินข้อตกลงทางธุรกิจ กับผู้ลงโฆษณาโดยผ่านการให้บริการของ Thaibabyname.com เป็นสิ่งซึ่งขึ้นอยู่กับคุณ และผู้โฆษณานั้น ๆ โดยลำพัง ทาง Thaibabyname.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของสิ่งใด ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงดังกล่าว

12. การเชื่อมโยง
การให้บริการ หรือกลุ่มบุคคลที่สาม อาจทำให้คุณสามารถได้ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และเนื่องจากทาง Thaibabyname.com ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ดังนั้น ทาง Thaibabyname.com จะไม่รับผิดชอบ ต่อเนื้อหา, โฆษณา, สินค้า หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณจะสามารถค้นหาจากเวบไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม

13. สิทธิบัตรของ Thaibabyname.com
คุณต้องทำความเข้าใจว่าบริการใด ๆ ก็ตามที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับการให้บริการ มีลิขสิทธิ์ และรายละเอียดที่เป็นความลับ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ เนื้อหาที่อยู่ในโฆษณา หรือรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อคุณ ผ่านการให้บริการของ Thaibabyname.com หรือผู้ลงโฆษณาได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ, สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่น ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องไม่นำผลงานที่ทาง Thaibabyname.com ให้บริการโดยทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนไปทำการดัดแปลง, แก้ไข, ให้เช่า, ขาย, จำหน่าย และแจกจ่าย นอกเสียจากคุณจะได้รับการอนุญาติจาก Thaibabyname.com หรือผู้โฆษณา ทาง Thaibabyname.com ยินดีให้สิทธิ์ และอนุญาตเป็นการส่วนตัวที่ไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้ เพื่อให้คุณได้ใช้ข้อมูลการให้บริการ แต่ไม่อนุญาตให้คุณ และกลุ่มบุคคลที่ 3 นำไปก๊อปปี้, ดัดแปลง, แก้ไข, หรือทำในทางตรงกันข้ามกัน หากมีการกระทำดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

14. การยอมรับเงื่อนไข
คุณควรทำความเข้าใจโดยชัดเจน และยอมรับว่า
 • การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว
 • ทาง Thaibabyname.com ไม่ขอรับรองว่า
  ก. บริการของ Thaibabyname.com จะตรงตามความต้องการของคุณทุกประการ
  ข. บริการจะไม่ถูกรบกวน หรือไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้น

 • สิ่งใด ๆ ที่ถูกดาวน์โหลด หรือได้โดยผ่านทางการให้บริการ ถือเป็นสิ่งที่กระทำ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตร่ตรอง และความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว และคุณมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่จะเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ การสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสิ่งนั้น ๆ
15. การจำกัดความรับผิดชอบ
ทาง Thaibabyname.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของการสูญเสียกำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นที่ไม่สามารถจับต้องได้ อันเป็นผลเนื่องมาจาก
 • การใช้บริการ หรือไร้ความสามารถที่จะใช้บริการ
 • การส่งต่อข้อมูล หรือการเข้ามายังบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • คำชี้แจง หรือการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่ 3 ต่อการใช้บริการ หรือเนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
16. ประกาศ
ทาง Thaibabyname.com อาจจะแจ้งประกาศใด ๆ ให้คุณได้ทราบผ่านทางจดหมาย หรือทางอีเมล์ ทั้งนี้ภายในการให้บริการอาจ มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเรื่องอื่น โดยประกาศหรือลิ้งค์ให้คุณได้ทราบผ่านการให้บริการ

17. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้า
ห้ามนำเครื่องหมายการค้า และบริการ, โลโก้ต่าง ๆ ของ Thaibabyname.com ไปกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเสียจากได้รับการอนุญาตแล้วเคุณั้น

18. ลิขสิทธิ์และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
ทาง Thaibabyname.com ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และขอให้ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตาม หากคุณพิจารณาเห็นว่างานใด ๆ ของตนเองได้ถูกคัดลอก เลียนแบบในทางที่เป็นการฝ่าฝืน โปรดให้รายละเอียดข้างล่างนี้แก่ Thaibabyname.com
 • ลายเซ็นของตัวคุณเองหรือลายเซ็นอิเล็คทรอนิคส์ของคุณที่เป็นการอนุญาต แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายเกี่ยวกับงานที่ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งคุณร้องเรียนมาว่าได้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายเกี่ยวกับแหล่งหรือไซต์ที่ผลงานของคุณถูกละเมิดลิขสิทธิ์
 • อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ของตัวคุณเอง
 • คำแถลงของคุณที่มีเนื้อความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย
 • คำแถลงจากคุณ (เนื่องจากความผิด, การเบิกความเท็จ) ซึ่งข้อมูล รายละเอียดเบื้องต้นในประกาศ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ใช้ประโยชน์
19. การละเมิด-การฝ่าฝืน

หากคุณพบการละเมิดฝ่าฝืนใด ๆ โปรดแจ้งได้ที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า) ความปลอดภัยของข้อมูล

เราทราบดีว่า ข้อมูลที่คุณใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเรามั่นใจที่จะเรียนให้คุณทราบว่าเราให้ความสำคัญกับการใช้และรักษาข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกัน เรามีนโยบายที่ครอบคลุมวิธีการรับ รวบรวม และรักษา ข้อมูลการใช้บริการ และข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่นำเสนอข้อมูลต่อบุคคลที่สาม และที่สาธารณะ


• การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเว็บไซต์จะกระทำต่อเมื่อได้รับการอนุญาติจากคุณเท่านั้น โดยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการให้บริการจะระบุไว้อย่างชัดเจน ทาง Thaibabyname.com จะไม่มีการส่งไฟล์ Cookie เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของลูกค้า และเรียกข้อมูล Cookie ภายในเครื่องของลูกค้า

• การนำข้อมูลไปใช้
ข้อมูลที่ได้รับจากคุณจะถูกนำไปใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การวิจัยทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารกับคุณ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังแผนกต่าง ๆ ตามความจำเป็น เพื่อป้องกันการ

• การเปิดเผยข้อมูล
เราไม่มีนโยบายที่จะให้เช่า ขาย หรือแบ่งข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลอื่น รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อผู้ที่โฆษณาภายในเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นเพื่อการจัดการให้บริการกับคุณ และ/หรือได้รับการยินยอมจากคุณ

• การเข้าถึงข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลการสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Server ที่มีความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่เราได้แจ้งให้คุณทราบโดยเฉพาะเท่านั้น และคุณสามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่ต้องการ (ในหน้า " ตรวจสอบสถานะการให้บริการ ")

• การจัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้เพื่อการบริการที่ดีที่สุด นอกจากการให้บริการที่คุณจะได้รับแล้ว คุณจะได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากเรา ซึ่งคุณสามารถที่จะใช้สิทธิที่จะยกเลิก หรือปฏิเสธข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้   

  


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า) หรือ

โทร. 0630638945 (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.)

ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3509900044410

 Copyright © 2000 - 2018 Thaibabyname.com All rights reserved  
ชื่อมงคล - ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก - เปลี่ยนชื่อคุณ - ตั้งนามสกุล - ตั้งชื่อมงคลอย่างผู้รู้จริง// Thaibabyname.com