ตั้งชื่อมงคล - ตั้งชื่อลูก - เปลี่ยนชื่อ - ตั้งนามสกุลคุณอย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com ตั้งชื่อลูก ชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ ตั้งชื่อ ตั้งชื่อมงคล เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลอย่างผู้รู้จริง// Thaibabyname.com


  
ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก    ตั้งชื่อมงคลให้เพศชาย ตั้งชื่อมงคลให้เพศหญิง    
BONUS หรรษาหน้าร้อน!!
26 - 31 พ.ค. 25591. ลูกค้าท่านใดที่ทำคำขอรับบริการ ตั้งชื่อด่วน Plus (749 บาท)

ท่านจะได้รับชื่อเพิ่มอีก 5 ชื่อ เป็น 15 ชื่อ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในราคาเดิม

2. ลดราคาตั้งนามสกุลแบบ 6 นามสกุล (1999 บาท) เหลือเพียง
1499 บาทเท่านั้น (จำกัดไม่เกิน 3 รายต่อวัน)
3.
ลูกค้าท่านใดที่ทำคำขอรับบริการ 4 ออเดอร์พร้อมกัน ชำระเพียง 3 ออเดอร์ เท่านั้น
(โปร 4 จ่าย 3 ไม่รวมกับโปรโมชั่น ข้อ 1)


ชื่อจะได้รับรหัสผ่านในวันถัดไป นามสกุลจะได้รับทางเมล์ภายใน 3 วันที่เดียวที่ใช้การผูกดวงลัคนา วิเคราะห์ลึกถึงวันเดือนปีเวลาเกิดก่อนตั้งชื่อ คุ้มแน่นอน!!

** เฉพาะลูกค้าที่ทำคำขอรับบริการ และชำระเงินภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น **


  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
    > ภูมิทักษา
    > เลขศาสตร์
    > อายตนะ 6
    > ตุ๊กตาไขนาม
    > ดาววาสนา
    > อังคะวิชา-มหาภูติ
    > ผูกดวงลัคนา
  ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล
  ค้นหาชื่อดี ฟรี!
  วิเคราะห์ชื่อ-สกุล
  ขอรับบริการตั้งชื่อ
  ขั้นตอนการขอรับบริการ
  ตัวอย่างบริการที่จะได้รับ
  วิธีการชำระเงินค่าครู
  แจ้งการชำระเงินค่าครู
  ตรวจสอบสถานะบริการ
  เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่

??????????? @thaibabyname
@thaibabyname


ขอรับบริการ ตั้งชื่อมงคล

เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่
  เพราะเราอยากให้คุณรู้
เพราะการตั้งชื่อที่ดีที่สุด
เท่านั้นที่เราตั้งใจมอบให้กับคุณ
เราจึงอยากที่จะเปรียบเทียบ
ให้คุณรู้ก่อนตัดสินใจใช้
บริการ
ลองเข้ามาอ่านดูสิคะ
ว่าเราให้อะไรที่แตกต่าง
>> สำคัญควรอ่าน!!


  คำถามที่พบบ่อย
จำกัดอายุของผู้ใช้บริการหรือไม่ ว่าต้องเป็นเฉพาะเด็กเท่านั้น
>> อ่านคำตอบ


  บอกต่อเว็บดีๆให้กัน
เว็บดี ๆ อย่างนี้ต้องบอกเพื่อน
จาก :
 
ถึง :
 
      ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก - ตั้งชื่อเด็ก - เปลี่ยนชื่อคุณอย่างผู้รู้จริง


ภูมิทักษา  
  หน้าหลัก > ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ > ภูมิทักษา

"ภูมิทักษา" เป็นหลักการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิดซึ่งคนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนดให้การเวียนทางทักษิณาวัฏ หรือการเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นมงคลในการประกอบพิธีต่าง ๆ นั้น จึงได้ถือกำเนิดเป็น "แผนภูมิทักษา" ขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ ช่องตามทิศทั้ง ๘ คือ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ อุดร และอีสาน โดยเริ่มจาก ๑ แล้วเวียนทักษิณาวัฏไปทางหมายเลข ๒ ๓ ๔ ๗ ๕ ๘ และ ๖ ตามลำดับ

ทั้งนี้ "ทักษา" หมายถึงอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง ๘ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ ตามลำดับตัวเลขข้างต้น โดยเทวดาหรือเทพแต่ละองค์ต่างเป็นผู้รักษาทิศต่าง ๆ ประจำทิศซึ่งเป็นที่เกิด กล่าวคือ พระอาทิตย์เกิดทิศอีสาน พระจันทร์เกิดทิศอาคเนย์ พระอังคารเกิดทิศทักษิณ พระพุธเกิดทิศหรดี พระเสาร์เกิดทิศประจิม พระพฤหัสบดีเกิดทิศพายัพ พระราหูเกิดทิศ อุดร และพระศุกร์เกิดทิศอีสาน

นอกจากนั้นโบราณาจารย์ก็ได้แบ่งตัวอักษรเข้ากับตำแหน่งพระเคราะห์ทั้ง ๘ เป็น ครุฑนาม พยัคฆนามสีหนาม โสณนาม นาคนาม มุสิกนาม คชนาม และอัชนาม ดังปรากฏโครงสี่สุภาพกล่าวไว้ว่า

    อาทิตย์นามครุฑท้าว ปักษี
จันทรนามพยัคฆี เบียฑเนื้อ
อังคารกล่าวนามมี สิงหราช
พุธสุนัขโดยเชื้อ ชาตินั้น เป็นนาม
    พฤหัสบดิ์มุสิกนี้ นามหนู
ศุกร์อัชนามสู แพะพี้
พระเสาร์อิศรเอกงู นามนาค
อสุรินทร์ท่านชี้ คชช้าง นามแถลง

(อ้างอิง: หนังสือโลกธาตุ โดยพระสารประเสริฐ)


หากนำพระเคราะห์ ทิศ และนามประจำวันทั้งหมดมาประกอบกัน ก็จะแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้
ที่กล่าวข้างต้นเป็นที่มาของแผนภูมิทักษาที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน อาจเข้าใจยากนิดหน่อยนะครับ แต่อยากให้ทราบเป็นความรู้ไว้ ทั้งนี้หลักการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ (ตามเข็มนาฬิกา) กล่าวคือ ใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น "บริวาร" เสมอ ตามทักษาดังนี้

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

โดยในแต่ละทักษามีความหมายดังนี้

ความหมายของทักษา

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย


จากแผนภูมิให้เริ่มนับดังนี้

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์
เด็กที่เกิดวันจันทร์
เด็กที่เกิดวันอังคาร
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี
เด็กที่เกิดวันศุกร์
เด็กที่เกิดวันเสาร์
เด็กที่เกิดวันราห ูหรือพุธกลางคืนอ และสระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
ด ต ถ ท ธ น
ย ร ล ว


เป็นบริวาร
เป็นบริวาร
เป็นบริวาร
เป็นบริวาร
เป็นบริวาร
เป็นบริวาร
เป็นบริวาร
เป็นบริวาร


ทั้งนี้การนับวันตามแบบโหราศาสตร์ไทย และแบบสากลมีความแตกต่างกันครับ โดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยจะถือเอาเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกเป็นเวลากลางวัน และเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นใหม่เป็นเวลากลางคืน รวมเป็นหนึ่งวัน ตามหลักนี้จึงถือว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเป็นวันใหม่ แต่เวลากลางคืนก่อนรุ่งสว่างยังคงเป็นส่วนของวันก่อน ดังนั้นจะเริ่มนับวันใหม่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. (๖ โมงเช้า) ซึ่งหากจะตั้งชื่อให้ตรงกับวันให้พิจารณาถึงวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยครับ และที่พิเศษคือ วันพุธจะมีพระเคราะห์ครองเป็น ๒ ระยะ คือแบ่งออกเป็นพระพุธ (พุธกลางวัน) นับตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๕๙ น. และพระราหู (พุธกลางคืน) นับตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. - ๐๕.๕๙ น.ของวันถัดไปครับ

ตามธรรมเนียมแต่โบราณกล่าวไว้ในหลายตำราเกี่ยวกับวรรคอักษรที่นำมานำหน้าชื่อ เวลาตั้งชื่อนิยมใช้อักษรในวรรคเดช หรือวรรคมนตรีมานำหน้าชื่อเพศชาย และใช้อักษรในวรรคศรี หรือวรรคมนตรีมานำหน้าชื่อเพศหญิง ปัจจุบันจะเลือกใช้อักษรในวรรคใดนำหน้าก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญแก่วรรคเดช วรรคศรี และวรรคมนตรีอยู่ แต่จะมีการใช้วรรคมูละบ้าง โหราจารย์บ้างท่านกล่าวว่าควรให้ความสำคัญกับการเงินการทอง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน (โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับวรรคเดช วรรคศรี เพราะถือว่าเป็นคุณติดตัวครับ คนดีมีสิริมงคลติดตัว ไปไหนผู้ใหญ่ท่านจะอุปถัมภ์ค้ำชู เดี๋ยวหน้าที่การงาน การเงินก็ตามมาเอง) อย่างไรสำคัญห้ามนำ เอาอักษรในวรรคกาลกิณีมาใช้ในการตั้งชื่อครับ กล่าวคือ


เด็กที่เกิดวันอาทิตย์
เด็กที่เกิดวันจันทร์
เด็กที่เกิดวันอังคาร
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี
เด็กที่เกิดวันศุกร์
เด็กที่เกิดวันเสาร์
เด็กที่เกิดวันราหูหรือพุธกลางคืน
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ห้ามใช้อักษร
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อ และสระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ด ต ถ ท ธ น
ย ร ล ว
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

สำหรับครุฑนาม หรืออักษรประจำวันอาทิตย์นั้น ให้อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ (-ั) และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์, -์) ได้ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ซึ่งตรงกับอักษรวรรคกาลกิณี

เพื่อความสะดวก ผมได้สรุปเป็นตาราง โดยแบ่งอักษรตามวันเกิดให้กับคุณ ดังนี้

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
จันทร์ ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
อังคาร จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
พุธ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
ศุกร์ ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
เสาร์ ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ราหู ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม


ภูมิทักษาเป็นศาสตร์เบื้องต้นที่ง่ายต่อการศึกษา ควรยึดเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการตั้งชื่อครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักภูมิทักษาหรือไม่ได้ที่
วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล


"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
โหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com
piyaprat@thaibabyname.com


ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ-นามมงคล
นามศาสตร์เบื้องต้น ภูมิทักษา  เลขศาสตร์  อายตนะ 6  
นามศาสตร์ขั้นสูง      ตุ๊กตาไขนาม  ดาววาสนา  อังคะวิชา-มหาภูติ  ผูกดวงลัคนา


พิมพ์หน้านี้คลิ๊กที่นี่เลย!!

Add to my favorites / เก็บบันทึกลงใน Favorites ของฉัน    หน้าหลัก    เงื่อนไขการให้บริการ     แผนผังเว็บไซต์    ติดต่อโฆษณา    ติดต่อเรา  


 
เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ ได้รับชื่อในวันถัดไป)
Hotline: 086-9180440 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
Line ID: @thaibabyname
เพิ่มเพื่อน @thaibabyname
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3509900044410

 Copyright © 2000 - 2016 Thaibabyname.com All rights reserved  
ชื่อมงคล - ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก - เปลี่ยนชื่อคุณ - ตั้งนามสกุล - ตั้งชื่อมงคลอย่างผู้รู้จริง// Thaibabyname.com