ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com
ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างผู้รู้จริง // Thaibabyname.com


  
ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก    ตั้งชื่อมงคลให้เพศชาย ตั้งชื่อมงคลให้เพศหญิง    
  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
    > ภูมิทักษา
    > เลขศาสตร์
    > อายตนะ 6
    > ตุ๊กตาไขนาม
    > ดาววาสนา
    > อังคะวิชา-มหาภูติ
    > ผูกดวงลัคนา
  ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล
  ค้นหาชื่อดี ฟรี!
  วิเคราะห์ชื่อ-สกุล
  ขอรับบริการตั้งชื่อมงคล
  ขั้นตอนการขอรับบริการ
  ตัวอย่างบริการที่จะได้รับ
  วิธีการชำระเงินค่าครู
  แจ้งการชำระเงินค่าครู
  ตรวจสอบสถานะบริการ
  เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่

ขอรับบริการ ตั้งชื่อมงคล

เข้าสู่ระบบรับชื่อใหม่  คำถามที่พบบ่อย
จำกัดอายุของผู้ใช้บริการหรือไม่ ว่าต้องเป็นเฉพาะเด็กเท่านั้น
>> อ่านคำตอบ


  บอกต่อเว็บดีๆให้กัน
เว็บดี ๆ อย่างนี้ต้องบอกเพื่อน
จาก :
 
ถึง :
 
      อายตนะ 6   
  หน้าหลัก > ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ > อายตนะ 6

โบราณาจารย์กล่าวว่า "อายตนะ ๖" นั้นมีอิทธิพลที่ส่งผลถึงเจ้าชะตา โดยในทางธรรมะ อายตนะ แปลว่า เครื่องรู้และสิ่งที่รับรู้ อายตนะ ๖ จึงได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเราเอง ซึ่งส่งผลต่อลักษณะจิตใจของเจ้าชะตา และความรู้สึกของบุคคลรอบข้างที่มีต่อเจ้าชะตา ซึ่งอายตนะ ๖ จะเป็นการถอดค่าตัวเลขจากกำลังพระเคราะห์ของดาวต่าง ๆ โดยใช้หลักการพื้นฐานเดียวกับหลักภูมิทักษา ดังนี้

ดาว อักษรประจำวัน กำลังพระเคราะห์ ค่าตัวเลข
อาทิตย์ อ และสระทั้งหมด (ยกเว้น -ั และ -์) *
จันทร์ ก ข ค ฆ ง ๑๕ ๑๕
อังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ๑๗ ๑๗
พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ๑๙ ๑๙
ศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ๒๑ ๒๑
เสาร์ ด ต ถ ท ธ น ๑๐ ๑๐
ราหู ย ร ล ว ๑๒ ๑๒
* การคำนวณของบางตำราสระจะหมายถึงสระทั้งหมด แต่การคำนวณในเว็บไซต์ Thaibabyname.com เราเลือกใช้สระเฉพาะ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ ครับ ซึ่งทำให้ค่าอายตนะ 6 อาจคำนวณออกมาไม่เท่ากันได้

ในการคำนวณนั้นให้นำตัวอักษรในชื่อแตกออกเป็นอักษร โดยคำนวณแยกกันเหมือนหลักเลขศาสตร์ แต่จะคำนวณเพื่อให้ได้เลขตัวเดียว จะได้ค่าอายตนะ ๖ ที่นำมาทำนายครับ โดยส่วนใหญ่แล้วอายตนะ ๖ นิยมใช้ในการคำนวณเฉพาะชื่อครับ หากคุณจะใช้ในการคำนวณนามสกุล และผลรวมของชื่อและนามสกุลเช่นเดียวกับหลักเลขศาสตร์ก็ได้ครับ
(สำหรับบริการของ Thaibabyname.com ผมเลือกคำนวณเฉพาะชื่อครับ)

ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์ = ป + -ิ + ย + ป + ร + า + ช + ญ + -์
  = ๑๙ + ๖ + ๑๒ + ๑๙ + ๑๒ + ๖ + ๘ + ๘
  = ๙๐ = ๙ + ๐
  =

วัจนะประสิทธิ์ = ว + -ั + จ + น + -ะ + ป + ร + ะ + ส + -ิ + ท + ธ + -ิ + -์
  = ๑๒ + ๘ + ๑๐ + ๖ + ๑๙ + ๑๒ + ๖ + ๒๑ + ๖ + ๑๐ + ๑๐ + ๖
  = ๑๒๖ = ๑ + ๒ + ๖
  =

ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์ = ๙ + ๙
  = ๑๘ = ๑ + ๘
  =

อายตนะ ๖ เป็นศาสตร์เบื้องต้นที่สะดวกต่อการคำนวณเช่นเดียวกับเลขศาสตร์ สามารถใช้เสริมในการตั้งชื่อได้เป็นอย่างดีครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักอายตนะ ๖ หรือไม่ได้ที่ วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล


"ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า"

อ.ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์
โหราจารย์ประจำเว็บไซต์ Thaibabyname.com


ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ-นามมงคล
นามศาสตร์เบื้องต้น ภูมิทักษา  เลขศาสตร์  อายตนะ 6  
นามศาสตร์ขั้นสูง      ตุ๊กตาไขนาม  ดาววาสนา  อังคะวิชา-มหาภูติ  ผูกดวงลัคนา


พิมพ์หน้านี้   

  


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line id: @thaibabyname (มี @ นำหน้า) หรือ

โทร. 0630638945 (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.)

ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3509900044410

 Copyright © 2000 - 2018 Thaibabyname.com All rights reserved  
ชื่อมงคล - ตั้งชื่อ - ตั้งชื่อลูก - เปลี่ยนชื่อคุณ - ตั้งนามสกุล - ตั้งชื่อมงคลอย่างผู้รู้จริง// Thaibabyname.com